Značka: vseobecné obchodné podmienky

  • Ochrana spotrebiteľa v eshope

    Pri problematike ochrany spotrebiteľa je dôležité definovať, kto je spotrebiteľ. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) definuje pojem spotrebiteľ ako „fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.“ 5 Na základe takéhoto definovania spotrebiteľa sa na problematiku ochrany s otrebiteľa možno pozerať… Continue reading "Ochrana spotrebiteľa v eshope"