praca s krivkami final mala

Práca s krivkami vo Photoshope

Už v prvom tutoriály sme sa stretli s krivkami, kde sme využívali RED, GREEN, BLUE krivky. Dnes si ukážeme ako sa dá …

cross efekt vo Photoshope

Cross efekt vo Photoshope

Rozhodol som sa v prvom  tutoriály o  Photoshope stručne popísať techniku cross efekt  (cross-processing ). Tento spôsob úpravy fotografie vznikal vyvolaním filmovými …