Značka: prototypovanie

  • Zdokonaľte UX vášho webu

    Predstavte si, že máte dohodnuté obchodné stretnutie v cudzom meste. Nachádzate sa v polovici cesty a čas nehrá vo váš prospech. Vtom zistíte, že ste si zabudli diár s adresou reštaurácie, do ktorej mierite. Po ruke máte iba mobil. Pomocou neho vyhľadáte internetovú stránku podniku. Web sa v mobile zobrazuje príliš malý – musíte ho priblížiť. Po priblížení namiesto kolónky… Continue reading "Zdokonaľte UX vášho webu"

  • Aké výhody má prototyping vo webdizajne?

    Na prvý pohľad sa môže zdať, že vytvorenie prototypu webovej stránky je zbytočnou stratou času. No príslovie „dvakrát meraj a raz rež“ platí i dnes. Okrem toho, že prototypovanie umožňuje elimináciu chýb, ktorých odstránenie nie je lacnou záležitosťou, má za následok i vylepšenie konečnej podoby webu. Každý predsa pozná princíp 1-10-100, či nie? :) (Princíp znázorňujúci náklady na opravu chyby… Continue reading "Aké výhody má prototyping vo webdizajne?"