Značka: poučenie oprávnených osôb

  • Ochrana osobných údajov v eshope

    Jedným z hlavných problémov v internetovom obchode je bezpečnosť prenášaných informácií, pretože subjekty, ktoré medzi sebou uzatvárajú obchody sa navzájom nepoznajú. Práve preto musí prevádzkovateľ internetového obchodu dbať na ochranu osobných údajov, pričom pod pojmom osobné údaje v internetovom obchode rozumieme všetky údaje, ktoré nakupujúci zadá do administračného systému internetového obchodu. Takto získané osobné údaje sa automaticky ukladajú do databázy administračného systému,… Continue reading "Ochrana osobných údajov v eshope"