Obľúbené typografické praktiky v roku 2013

typooAké sú súčasné trendy v typografii webových stránok? Preferujú ich tvorcovia tmavé alebo svetlé pozadie? Aký typ písma je najpoužívanejší? Na tieto i podobné otázky sa pokúsili odpovedať redaktori The Smashing Magazine prostredníctvom prieskumu viac než 50 uznávaných webov. V skúmanej vzorke boli napr. anglické noviny The Guardian, The Financial Times i nemecký Die Zeit. Keďže cieľom dizajnérov prebádaných webových stránok je predovšetkým dobrá čitateľnosť textového obsahu, použité techniky môžu byť návodom k naplneniu tohto účelu. V článku sa v krátkosti pozrieme na niektoré zaujímavé výsledky, ktoré tím magazínu svojim výskumom získal.

1. Aké typy písma sú populárne?

Podľa výsledkov webový dizajnéri v posledných rokoch preferujú serifové písmo pred bezserifovým. Kým v nadpisoch má serifové i bezserifové písmo približne rovnaké zastúpenie (47,1% skúmaných webov obsahuje serifové písmo, 51% bezserifové, zbytok oba druhy písma), v hlavných textoch získavajú prevahu serifové druhy písma (61,5% pre serifové, 36,5% pre bezserifové, zbytok pre oba druhy písma). Pravdepodobným dôvodom víťazstva serifového písma je jeho schopnosť viesť čitateľa po riadkoch a vytvárať dobre čitateľnú štruktúru textu.

Najobľúbenejším typom serifového písma pre nadpisy i ostatný text je Georgia, užívatelia neserifového písma preferujú najmä Arial. Druhé miesta zaujímajú Chaparral Pro, Freight Sans Pro a Helvetica. Zaujímavým zistením je používanie neštandardných fontov (39% webov ich využíva v hlavnom texte a až 66% v nadpisoch) a ich veľká diverzita. Zdá sa, že typografia sa stáva dôležitým prvkom budovania identity značky.

2. Svetlé alebo tmavé pozadie?

Skúmanie obľúbenosti farieb pozadia neprekvapilo – stále je bežnejšie používanie tmavého textu na svetlom pozadí a to najmä z dôvodu lepšej čitateľnosti. Na rozdiel od predchádzajúcej štúdie z roku 2009 sa weboví dizajnéri snažia byť vynaliezavejší a volia pestrejšiu škálu farieb svetlého pozadia.

sans

3. Aké veľkosti písma sa používajú?

Štúdia zaznamenala nárast veľkosti používaných písiem v nadpisoch i hlavných textoch. Najobľúbenejšie veľkosti nadpisov sa pohybujú na škále od 20 do 32 pixelov a priemerná veľkosť nadpisu je 38 pixelov. Najpoužívanejšou veľkosťou pre hlavný text je 14 a 16 pixelov. Veľkosť nadpisu je v priemere 2,5 krát väčšia než hlavný text.

4. Ďalšie zaujímavé zistenia

Zväčšil sa počet znakov tvoriacich jeden riadok – v priemere je používaných až 83,9 znakov v jednom riadku.
Tvorcovia 55% skúmaných webových stránok nepodčiarkujú odkazy a v 71% webov sú zvýraznené inou farbou.
99% webov obsahuje ľavé zarovnanie textu.
Fonty použité na webových stránkach sú v 84% zhodné s fontami v tlačených verziách novín a magazínov.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

2 + 15 =