Negatívny priestor – biela plocha v návrhu neznamená, že sa na ňu zabudlo

Ľudia často nevnímajú negatívny priestor tak, ako by mali. V podstate ho ignorujú, snažia sa pri tvorbe stránok vyplniť všetok priestor. Ak tak neurobí dizajnér, posnaží sa o to klient…

Negatívny priestor?

Negatívny priestor (angl.: negative space) je ten priestor, ktorý obteká objekt alebo objekty, ktoré su stredobodom pozornosti. Často sa o ňom hovorí ako o nepoužitom priestore. Ako o tej „bielej ploche“. Je možné ho vidieť v návrhoch dizajnérov alebo vo fotografiách.

Akú funkciu plní negatívny priestor?

Negatívny priestor má svoj účel. Dizajnér by mal vedieť využiť negatívny priestor na vylepšenie svojich návrhov. Vzdušnosť a čistota návrhov, ale aj fotografií sú vytvárané práve vhodným aplikovaním negatívneho priestoru v danom návrhu. Klienti si toto nemusia vždy uvedomiť, a preto je určite namieste vysvetliť im, že ten prázdny priestor má tiež svoju funkciu, že sa naň nezabudlo.

Dizajny, ktoré dýchajú, upútajú oko diváka viac, ako návrhy ignorujúce túto skutočnosť. Negatívny priestor má presne túto funkciu, sprehľadniť, zvýrazniť, dať do poriadku. Ukážka návrhu s negatívnym priestorom.

Nech už aplikujeme negatívny priestor na akékoľvek médium, môže to byť len plus. Umožňuje oku diváka zamerať sa len na určitú časť obsahu. Aplikovaním „bielej plochy“ sa logicky znižuje miesto pre informácie. V určitom prípade to môže znižíť množstvo informácií (diváka hneď neatakujeme všetkým naraz) a hlavne vytvárame pomyselné hranice medzi obsahom. Teda ho vieme logicky oddeľovať, zvýrazniť, potlačiť. ukážka, ukážka
Jeden z mnoho webov dodržujúci okolo svojích prvkov pekné „biele“ priestory. ukážka – web

Čo ak negatívny priestor chýba?

Absencia negatívneho priestoru má v prvom rade za následok, že sa divák v návrhu stratí. Bude mať stiesnený dojem. Oko diváka bude zmätené. Mozog sa bude snažiť pochopiť logiku usporiadania prvkov a to môže byť unavujúce pri prezentovaní veľa informácií naraz. Nebude schopné okamžite nájsť vizuálny tok (cestu, po ktorej sa v návrhu oko vidá). Viď príklad nižšie. Niečo podobné platí aj v texte. Odstavce dodávajú textu poriadok a prehľad. Na to boli predsa vymyslené. Jedna neštruktúrovaná strana textu nikoho nezaujme. Naopak, pekne spracovaný text na tom bude oveľa lepšie.

Príklad, ako sa to nemá robiť.  ukážka
Ako si vaše oči prehliadali návrh? Mne zbehli oči po prečítaní titulky k logu „Links“ smerom dole ku kontaktu. Je kontakt, to čo mi chceli tým plagátom odovzdať ako prvé? Asi nie. Ani môj mozog sa s tým neuspokojil. Preto sa snaží nájsť nový tok, až kým sa neuspokojí alebo divák neodíde preč. (To je to, čo môže ľudí miasť, nudiť, možno aj obťažovať.) Vizuálny tok sa využíva napríklad aj pri tvorbe komixov. Aj vy neznášate, keď pri čítaní neviete, ktorú bublinku si máte prečítať ako prvú ? :D  ukážka

Na záver ešte ukážka, ako sa podaktorí snažia zahrávať s okom diváka práve využívaním negatívneho priestoru.  Pes, mačka alebo myš?

One Reply to “Negatívny priestor – biela plocha v návrhu neznamená, že sa na ňu zabudlo”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

one × 1 =