praca s krivkami final mala

Práca s krivkami vo Photoshope

Už v prvom tutoriály sme sa stretli s krivkami, kde sme využívali RED, GREEN, BLUE krivky. Dnes si ukážeme ako sa dá …