Značka: ig

  • Trochu podivná veda?

    Na Harvardovej univerzite sa každoročne udeľujú Ig Nobelové ceny za príspevky do sveta vedy, „ktoré ľudí najprv rozosmejú, a potom prinútia myslieť“. Kým udelenie klasickej Nobelovej ceny je pre väčšinu osobností poctou a odmenou za dlhoročnú prácu i celoživotné dielo, spoločenské uznanie víťazov Ig Nobelovej ceny je diskutabilné. Výskumy súťažiacich sú hodnotené ako triviálne, vtipné alebo absurdné. Tieto prívlastky ale… Continue reading "Trochu podivná veda?"