Čo vieme o Page Ranku?

PageRank

je nástroj  spoločnosti Google na ohodnocovanie kvality odkazov vrámci webstránok umiestnených na internete.

Do kvality jednotlivých odkazov vstupuje viacero faktorov ako sú napríklad  Title tagy, kľúčove slová, …
Základom ohodnocovania algoritmu PageRank je počet hypertextových odkazov  smerujúcich na danú stránku z iných stránok. PageRank je akoby hlasovanie ostatných webstránok o dôležitosti hodnotenej stránky.

Na začiatok si ešte povedzme pár faktov o PageRank-u:
· Každá jedinečná stránka indexovaná v Googli ma PageRank hodnotenie.
· PageRank teda nie je iba hodnotenie úvodnej stránky domény, ale celého jej obsahu, ku
ktorému vedie priamy či nepriamy odkaz.

Čo je to PageRank Toolbar

PageRank Toolbar je nástroj pre internetové prehliadače, ktorý ukazuje použivateľovi
hodnotenie práve otvorenej stránky vrámci Google PageRank. PageRank Toolbar môže
nadobudnúť hodnoty od 0 po 10.

Problém PageRank Toolbaru je, že tento nástroj niekedy háda hodnotu. Ak zadáte stránku, ktorá nie je zaindexovaná. Toolbar zobrazuje hodnotu indexu, ktorá je blízko tomu vami zadanému. Takže je to iba hrubý odhad hodnoty a na naše účeli nepoužitelný. Ak chcete, či PageRank Toolbar iba odhaduje, zadajte hľadanú URL adresu priamo do vyhľadávača www.google.com. Ak stránku nenašlo, tak hádal.

Ako sa počíta PageRank

No PageRank možno vypočítať pomocou jednoduchého interačného algoritmu,
a korešponduje s hlavným vektorom normalizovanej matice odkazov na webe.
To znamená, že môžeme počítať PageRank stránky aj bez toho, aby sme vedeli PageRank
ostatných stránok.

Je samozrejme jasné, že pri prvom spustení kalkutátora ohodnotenia nezískame dokonalé výsledky, no stačí kalkulátor spustiť viackrát a postupne sa hodnota
PageRank jednotlivých stránok bude stále viac a viac približovať skutočnej hodnote. Takže
základom je opakovanie kalkulácie až dovtedy, pokial sa hodnota PageRank prestane veľmi
meniť.

Čo má vplyv na PageRank

  • Každý prichádzajúci odkaz na stránku /spätná linka/ – PageRank je vlastne akýsi spôsob hodnotenia obsahu stránky inými stránkami. Dávajú jej svoj hlas. Každá spätná linka má samozrejme inú váhu. Čím vyšší PageRank má stránka, ktorá sa odkazuje na tú našu, tým je hodnota spätnej linky silnejšia.
  • Pridanie novej stránky– Pridanie novej stránky môže mať negatívny prínos. Síce sa celkový PageRank portálu zvýši, ale niektoré z už existujúcich stránok na druhej strane utrpia pokles PageRank. Čím viac nových stránok pridávame, tým väčšia strata nastáva u existujúcich stránok.
  • Zrušenie odkazov – Pri strate buď spätných liniek, prípadne pri strate samotného prepojenia v rámci jednej domény môže dôjsť ku zníženiu hodnotenia PageRank. V tomto prípade môže nastať aj reťazová reakcia straty PageRank-u.
  • Kvalita obsahu– Kvalita obsahu vašej ale aj stránok zo spätných liniek je dôležitá. Ak je obsah stránky so spätným odkazom kvalitná, vaše hodnotenie bude vyššie. Na zvýšenie hodnotenia ma vplyv aj podobnosť obsahu našej stránky a stránky so spätným odkazom.
  • Zakázané miesta – Je potreba si dávať pozor na stránky / portály, ktoré sú považované za zakázané, ako link farmy, spam stránky, … Google takéto stránky penalizuje.
  • Nezákonná činnosť – V prípade, že sa na stránke nachádza skrytý obsah, maskovania, podvodné presmerovania prípadne automatická výmena odkazov, opäť budete penalizovaný.
  • Spoľahlivosť servera – Je potrebné umiestňovať svoje stránky na spoľahlivé servery. Ak by výpadok vašich stránok trval viac ako 48 hodín, jeho obsah sa nebude indexovať.
  • Pozor na duplicitu – Jeden z hlavných problémov, s ktorým som sa stretol bola duplicita obsahu. Na viacerých stránkach toho istého portálu sa nachádzal rovnaký prípadne podobný obsah. Tým si sami škodia, nakoľko PageRank prerozdelí hodnotenie medzi jednotlivé stránky a tak nastane podstatná strata v hodnotení.
  • Obsah a kód stránky – Kľúčové slová je vhodné mať v hlavičke každého dokumentu. Takisto ako aj relevantná obsahová časť webu, tak aj Kľúčové slová by mali priamo súvisieť s obsahom. Kľúčové slová by sa mali nachádzať aj v odkazoch. Veľakrát som videl, že odkaz vyzeral takto: „dokumenty nájdete tu“. To je veľmi slabé. Odkaz by mal byť na slove „dokumenty“ Kvalitu obsahovej časti sme tu už spomínali. Mal by priamo súvisieť so stránkou a mal by byť priebežne aktualizovaný. Vnútrostránkové prepojenie by malo byť jednoduché a logické. Odporúča sa, aby hocijaká stránka bola maximálne na tri prelinky od hlavnej stránky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

fifteen + seven =