Čo nové na nás ušila vláda proti daňovým únikom?

Počuli ste už o kontrolnom výkaze DPH? Ak sa chystáte podnikať, alebo už podnikáte, pripravte sa na túto novinku a dajte si dobrý pozor na to, aké údaje vypĺňate pri objednávkach. Tento nástroj, ktorý pripravuje vláda v rámci boja proti daňovým podvodom, je súčasťou pripravovanej zmeny v zákone o DPH a má viesť k výraznému zníženiu daňových únikov. Bude však fungovať v praxi?

business-consulting

Cieľ

Podstatou kontrolného výkazu DPH bude povinnosť poskytovať viac informácií o všetkých platbách, ktoré ste ako podnikateľ/firma vykonali počas daného daňového obdobia. Tieto informácie sa následne budú porovnávať s údajmi subjektov, s ktorými ste dané transakcie vykonávali. Má sa tým zamedziť hlavne tomu, aby sa dodávatelia nevyhýbali zahrnutiu daňovej povinnosti, pri súčasnom uplatnení odpočtu DPH u odberateľa. Medzi údaje, ktoré bude treba vykazovať patria IČ DPH, číslo faktúry, dátum dodania alebo prijatia platby, základ dane a sumu, sadzbu dane a výšku odpočítanej dane.Ak teda vykážete iné informácie ako napríklad váš odberateľ, bude to prvá indícia na to, aby si na vás posvietili. Ak zrovna nemáte v pláne podvádzať na daniach, znie to celkom fajn. Aká bude realita však vôbec nie je isté, najmä ak daňoví poradcovia už teraz upozorňujú na možné riziká.

Problém

To, či finančná správa bude schopná spracovať toto obrovské kvantum informácií a efektívne s nimi pracovať, je totiž otázne. Možným problémom pri spárovaní údajov môže byť pomerné odpočítanie dane na strane odberateľov. Stačia však i menšie rozdiely na strane dodávateľa a odberateľa, spôsobené napríklad odlišným systémom značenia faktúr (faktúra môže obsahovať aj iné znaky ako čísla) a problém je na svete.
Navrhovaný zákon totiž obsahuje zaujímavú formulku s názvom „nesprávne údaje“ ktorá dáva zelenú pre udelenie pokuty až do výšky 10 000 €. Dúfajme teda, že zákon bude ešte pred jeho predložením a schválením dotiahnutý do konca a štátny rozpočet bude plniť efektívnejším vyberaním daní, nie pokút za nesprávne vyberané dane :).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

13 + 18 =