Aké výhody má prototyping vo webdizajne?

rcsprototype

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vytvorenie prototypu webovej stránky je zbytočnou stratou času. No príslovie „dvakrát meraj a raz rež“ platí i dnes. Okrem toho, že prototypovanie umožňuje elimináciu chýb, ktorých odstránenie nie je lacnou záležitosťou, má za následok i vylepšenie konečnej podoby webu. Každý predsa pozná princíp 1-10-100, či nie? :) (Princíp znázorňujúci náklady na opravu chyby v závislosti od času kedy sa na ňu príde. Čím neskôr na ňu prídeme, tým viac nás bude stáť.)

Čo je prototypovanie a k čomu slúži?

Prototyp webovej stránky znázorňuje jej výzor, obsah a funkcionalitu bez toho, aby bola naprogramovaná ako plnohodnotný web. Jednoduchý model umožňuje rýchle zmeny ľubovoľných čŕt. V prípade, že by bol web vytvorený bez prototypu, akákoľvek premena jeho vlastností by vyžadovala množstvo času i námahy. Dôkladné premyslenie realizovaného jednoducho šetrí peniaze a zväčša i nervy. Ďalšou výhodou, ktorú so sebou prototyp prináša, je dôkladná komunikácia medzi tvorcom webu a klientom, i medzi programátormi, web dizajnérmi a tvorcami textového obsahu navzájom. Hoc slovné zadanie práce je nutné, jeho vizualizácia umožňuje revidovanie nejasných predstáv a lepšie spoločné pochopenie. Prototypovanie je tak vhodným nástrojom na predchádzanie nedorozumení. Prototyp je vhodnejší i na testovanie užívateľskej prístupnosti webu. Web by mal byť intuitívny a užívateľ sa v ňom musí vedieť bez problémov orientovať. Musí mať nad ním kontrolu… ale to už sme trochu mimo našej témy. Testovanie prototypu na vzorke užívateľov je skvelým prostriedkom na odhalenie neprívetivosti webovej stránky. Kvôli týmto dôvodom je vhodné využívať prototypy stránok, aby sa tak iteratívnym spôsobom ľahko dokonvergovalo k správnemu dizajnu a pochopeniu požiadaviek klienta.

prototype-review-refine

Od papierových návrhov po verné zobrazenie

Proces prototypovania pozostáva z troch opakujúcich sa krokov – vytvorenia prototypu, jeho zhodnotenia a následného vylepšenia. Čo všetko má prototyp zahŕňať, závisí od konkrétnych prípadov. Ak firma mení len vzhľad webu a jej textový obsah zostáva zachovaný, vytvorenie textového obsahu v prototype je zbytočné, pretože ten je už rokmi overený. Ak ale firma vytvára svoj prvý web, na ktorom chce predovšetkým ponúknuť množstvo informácií o svojich produktoch, texty by v prototype nemali chýbať. Vytvorenie každého prototypu zväčša začína u ceruzy a papiera. Jednoduchý náčrt bez zbytočných vizuálnych detailov odpútavajúcich pozornosť zobrazuje hlavnú funkcionalitu stránky a vytyčuje jej hlavné prvky. Postupným spresňovaním dizajnu, obsahu i aplikácie sa z prototypu stáva takmer verná kópia budúcej stránky. Prototyp s vysokou vernosťou zobrazenia obsahuje skutočné obrázky, grafiku, texty, prechody medzi nimi i informácie potrebné pre SEO.

Vytvorenie prototypu umožňuje konfrontáciu predstáv o webe s realitou, ktorá je konečným sudcom kvality stránky. V prípade, že idea nefunguje, je vhodné vzdať sa jej uskutočnenia. Stáva sa, že s vytvorením prototypu vypláva na povrch až príliš veľa chýb. Tu je dobré mať na pamäti, že dokonalosť je v skutočnom svete zriedkavým javom, ba azda len mýtom. Revidovať treba výrazné nedostatky, ich malí bratia môžu pokojne žiť ďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

nineteen − fourteen =