Affiliate marketing

Svet reklamy na internete sa mení. Čím ďalej tým viac sa pozerá na efektivitu a tomu sa prispôsobujú aj modely odmeňovania internetovej reklamy. Už to nie je o videní či kliku. Dnes sa všetko meria na akcie, ktoré firma požaduje a od kampane očakáva. Práve týmto výkonnostným modelom sa zaoberá affiliate marketing.

Akým spôsobom fungovala reklama na internete v minulosti

Internetová reklama sa v minulosti, a čiastočne až dodnes, porovnávala a vychádzala z modelu klasickej televíznej reklamy. Spot, v našom prípade reklamný banner, sa zobrazil a to bolo to, čo inzerent očakával. Model CPT (cost per thousand) je však veľmi ťažko hodnotiteľný a merateľný. Impresia, teda zobrazenie reklamy je málo výpovedný údaj. Neskôr prišiel model “kliku”, kedy inzerent platí až za klik, ktorý používateľ vykonal. Inzerent si v modeli CPC (cost per click) kupuje návštevnosť a nie zobrazenia. To je posun smerom k merateľnejším a lepšie hodnotiteľným výsledkom. Evolúcia online reklamy však zašla ešte ďalej. Po modeli CPT a CPC prichádza najefektívnejší model – CPA, teda cost per action. Práve odmenu za akciu si vzal za svoje affiliate marketing a rozvíja ho k dokonalosti. affiliate

Dve strany mince affiliate kampaní

Na jednej strane kampane stojí jej zadávateľ, inzerent. On určuje, za čo chce paltiť a koľko. Na druhej strane stojí publisher resp. affiliate partner, ktorý kampaň využíva a získava odmeny za akcie. Samozrejme, kampaň musí byť nastavená správne, aby sa publisherovi oplatilo kampaň používať a bola preňho rentabilná. Ak sa kampaň podcení, nezíska priazeň publisherov. Ak sa naopak precení, síce získa publisherov, ale inzerentovi sa kampaň obchodne neoplatí.

Základné princípy affiliate marketingu

Keďže pri modeli CPA nejde ani o klik, ani o impresiu reklamy, inzerent platí iba za reálne vykonané akcie – provízie. To, čím je pre inzerenta akcia, si určuje v kampani on sám. Môže to byť nákup v eshope, z ktorého prislúcha percentuálna provízia, vyplnenie formulára alebo stiahnutie súboru odmenené jednotkovým systémom za vyplnenie až po registráciu napríklad do online hry. Podmienky a celý mechanizmus sa skrýva za affiliate kampaňou. Na trhu existuje niekoľko riešení pre pohodlné sledovanie a nastavenie kampaní pre model CPA. Inzerent sa môže rozhodnúť, ako kampaň koncipovať. Či už postaví samostatný affiliate program a bude ho riešiť samostatne alebo zaradí kampaň do affiliate siete. Young businessman looking at his growing share Na rozdiel od kampaní riadených cez mediálne agentúry alebo kampaní cez PPC systémy, affiliate ponúka publisherovi (vydavateľovi; tomu, kto uverejňuje bannery na svojich weboch) plnú voľnosť. Ak nechce, kampaň nevyužije. Môže ju testovať, vyrábať si vlastné plochy a pozície. Stačí na prvok naviazať korektný affiliate kód z kampane.

Samostatná kampaň alebo zaradenie do siete

Kampaň môže inzerent samostatne postaviť a spravovať. Stačí si predplatiť affiliate software, integrovať meracie kódy, nastaviť kampaň a následne ju spravovať. Samostatný program sa hodí pre veľkých inzerentov, ktorí majú kapacity a ľudské zdroje na správu a starostlivosť o kampaň. Výhodou je plná kontrola nad kampaňou a provízie idú publisherom v 100% výške, akú si určí inzerent. Nevýhodami sú hlavne časová náročnosť, nutnosť platiť affiliate software a nutnosť kampaň ako takú propagovať a aktívne hľadať publisherov. Druhou možnosťou je zaradiť kampaň do affiliate siete. Tam sa nachádza viacero kampaní a publisherov, ktoré ju využívajú ako akési reklamné trhovisko. Jedinou registráciou získava publisher prístup k viacerým kampaniam a naopak, inzerent zaradením do siete dáva svoju kampaň k dispozícii a do pozornosti niekoľkým desiatkam, či dokonca stovkám publisherov. O sieť sa spravidla stará affiliate manager, ktorý rieši všetku komunikáciu a administráciu. Inzerent len vypláca dohodnutú sumu za akcie, ktoré sa cez sieť vykonajú. Nevýhodou pre inzerenta je len nepriama kontrola nad kampaňou a fakt, že časť provízie, ktorú zaplatí, ostáva sieti ako provízia za zaradenie.

Affiliate ako východisko

Moderný inzerent stále pozerá na efektivitu kampane. Model CPA je východiskom pre podrobné sledovanie kampane, kedy sa platí len za reálny výkon. Na druhej strane publisher dokáže získať kvalitné kampane, ktoré sú reálne odmeňované, nie sú viazané plánovaním a je len na publisherovi, ako ich uchopí. Ak ste publisher, niekoľko desiatok článkov o efektívnom affiliate marketingu nájdete na .dognet.sk.

Štefan Polgári, CEO .dognet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

16 − nine =