4C v marketingu – zameranie na zákazníka

brandstrategymarketing

Cieľom marketingu je zabezpečenie dopytu po tovare alebo službe a obstátie produktu na trhu. Klasická marketingová taktika obsahuje štyri premenné, na ktoré sa firma zameriava – tzv. 4P (z angl. product – produkt, price – cena, place – miesto a promotion – propagácia).  4P model nie je dokonalý. I vynikajúci a zaujímavý produkt napokon nemusí byť pre zákazníka lákavý, pretože neumožňuje naplnenie jeho potrieb. Príkladom špičkového produktu, ktorého predaj zlyháva, je elektromobil. Napriek tomu, že elektromobil nevydáva podivné zvuky, nesmrdí, ba je i ekologický, slovenskému majiteľovi neposkytuje pohodlné používanie. Keby u nás jestvovali stanice na dobýjanie batérií, situácia by sa mohla zmeniť. Z podobných dôvodov začal byť 4P model nahrádzaný 4C modelom (z angl. consumer – zákazník, cost – náklady zákazníka, convenience – pohodlie zákazníka a communication – komunikácia). Nový model sa na štyri premenné pozerá z pohľadu zákazníka, nie z pohľadu predávajúceho. Vďaka tomu je v mnohých prípadoch úspešnejšou marketingovou taktikou.

4C model sa primárne zameriava na zákazníka, nie na produkt. Firma , ktorá vymyslí tovar a dúfa, že sa naň hladní zákazníci bez váhania vrhnú, býva často neúspešná. Preto by mala organizácia skúmať najprv potreby a túžby ľudí, a až potom vyrábať produkt, ktorý ich naplní. Heslo znie: Nečakajte, že druhí budú chcieť to, čo vyrobíte. Zistite, po čom túžia, a vyrobte to!

Namiesto ceny sa v 4C modeli používajú náklady zákazníka. Cena produktu je len jednou zložkou celkových nákladov kupujúceho. Majiteľ reštaurácie musí do nákladov zarátať okrem cien položiek v jedálnom lístku i výdavky spojené s cestou do reštaurácie, predajca notebooku zas náklady spojené s kúpou príslušenstva.

Miesto je v marketingu orientovanom na zákazníka substituované pohodlím potenciálneho kupujúceho. Nezáleží na mieste predaja, podstatná je dostupnosť preferovaných spôsobov kúpy a informácií o produkte. Jestvuje mnoho možností: nákup prostredníctvom internetu, katalógu, telefonátu, platba prostredníctvo kreditnej karty, PayPal účtu či sms správy.

So vznikom nových médií sa zvyšujú možnosti plnohodnotnej komunikácie predávajúceho s kupujúcim, ktoré znižujú dôležitosť propagácie produktu. Krikľavými reklamami, ktoré vyskakujú z obrazovky alebo bilbordov a nútia zákazníkovi ľahko vyvrátiteľné heslá, je priestor preplnený. Zákazníci, ktorí produkt skutočne potrebujú, požadujú spoľahlivé informácie – bez nich peňaženku neotvoria. Založenie firemného webu, blogu s návodmi, radami a novinkami, zriadenie online zákazníckeho centra sú len príkladmi nových foriem komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

happy-customer

4C marketingová taktika nie je všeliekom. V mnohých prípadoch môže byť výhodnejšie orientovať sa na niektorú z premenných 4P modelu. Lež stále platí, že zákazník je náš pán, a marketing orientovaný na zákazníka nedovoľuje, aby táto poučka zostala ležať opomenutá v kúte pod hŕbou prachu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

2 × five =